Programy wymiany

W ramach współpracy z Wietnamskimi partnerami zostały uruchomione programy wymiany studentów i pracowników m.in.:

współpraca w zakresie:

- wymiany studentów I, II oraz III stopnia,

- pracowników naukowych i administracyjnych w ramach programu Erasmus + Kraje Partnerskie

współpraca w zakresie:

- wymiany studentów I, II oraz III stopnia,

- pracowników naukowych i administracyjnych

- wspólne badania naukowe i szkolenia specjalistów

- wspólne uczestnictwo w programach badawczych

współpraca w zakresie:

-wymiany studentów I,II oraz III stopnia,

- wymiany pracowników naukowych i administracyjnych

- wymiana informacji naukowych, materiałów i publikacji

- wspólne badania i seminaria naukowe