III Konferencja

W listopadzie 2016 r. w Hanoi odbędzie się III Międzynarodowa Konferencja „Współpraca naukowo-badawcza pomiędzy Wietnamem a Polską". W bieżącym roku zostanie ona połączona z cyklem konferencji międzynarodowych o wspólnej nazwie: „Earth Sciences and Sustainable Geo-resources Development” (ESASGD 2016). Gospodarzem wydarzenia będzie Hanoi University of Mining and Geology (HUMG), który w tym roku obchodzi swój jubileusz 50-lecia istnienia.

Konferencja, ma na celu dalszy rozwój współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Polską a Wietnamem, a także podsumowanie dotychczasowych wspólnych projektów i inicjatyw.

Szczegółowe informację na temat organizacji wydarzenia, w tym rejestracji udziela Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą AGH Pani Marta Foryś (mforys@agh.edu.pl).