Absolwenci AGH

W 2009 r. zostało założone Koło Wychowanków AGH w Hanoi, aktualnie Akademia Górniczo-Hutnicza posiada blisko 300 absolwentów w Wietnamie.

W 2015 r. ukazała się publikacja "Przyjaźń Polsko-Wietnamska, Wietnamscy Absolwenci AGH". Publikacja została wydana przez AGH przy współpracy z Towarzystwem Przyjaźni Wietnamsko-Polskiej w Wietnamie. Publikacja ta jest podsumowaniem wieloletniej współpracy pomiędzy AGH a Wietnamem, zawiera krótkie życiorysy blisko 30 wybitnych absolwentów AGH oraz dokumentację fotograficzną współpracy.

Publikacja "Przyjaźń Polsko-Wietnamska, Wietnamscy Absolwenci AGH"

W 2019 r. na 100 – lecie naszej Alma Mater oddajemy w Państwa ręce drugą część losów
absolwentów Akademii Górniczo - Hutniczej z Wietnamu. W tej publikacji przedstawiamy
wspomnienia z okresu studiów i życiorysy absolwentów zarówno z lat siedemdziesiątych
ubiegłego wieku jak tych sprzed kilku lat. Minione lata to wiele wspaniałych,
wspólnych spotkań, projektów i konferencji. O tych wydarzeniach wspominamy
w trzecim rozdziale niniejszej publikacji. Pierwszy i drugi rozdział publikacji jest w
języku polskim i wietnamskim natomiast mając na uwadze międzynarodowych przyjaciół
AGH rozdział trzeci przygotowaliśmy w języku angielskim.

Publikacja "Wiedza, Pasja, Więź, Wietnamscy Absolwenci, Most pomiędzy AGH a Wietnamem"