Absolwenci AGH

W 2009 r. zostało założone Koło Wychowanków AGH w Hanoi, aktualnie Akademia Górniczo-Hutnicza posiada blisko 300 absolwentów w Wietnamie.

W 2015 r. ukazała się publikacja "Przyjaźń Polsko-Wietnamska, Wietnamscy Absolwenci AGH". Publikacja została wydana przez AGH przy współpracy z Towarzystwem Przyjaźni Wietnamsko-Polskiej w Wietnamie. Publikacja ta jest podsumowaniem wieloletniej współpracy pomiędzy AGH a Wietnamem, zawiera krótkie życiorysy blisko 30 wybitnych absolwentów AGH oraz dokumentację fotograficzną współpracy.

Publikacja "Przyjaźń Polsko-Wietnamska, Wietnamscy Absolwenci AGH"